Ɔpɛnimma

From Wikipedia
Kyerɛ Twi kasa a atwerɛsɛm yi ɛwɔ mu. Kasa ahorow a wobɛtumi akyerɛ ɛne: Akuapem, Asante, Fante.

Ɔpɛnimmabosome a ɛtɔ so dumienu na ɛtwa to wɔ afe no mu. ɛyɛ bosome a afahyɛ ahyɛ mu ma.