Bɔsrɛmka

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Bɔsrɛmka gyina hɔ ma nsɛm ne abakosɛm a enya nkɛntenso wɔ nnipa abrabɔ so nanso enni nnyinaso biara.