Cristiano Ronaldo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
You must specify a valid dialect. The possible valid parameters are: Akuapem, Asante, Fante.
Cristiano Ronaldo - Croatia vs. Portugal, 10th June 2013.jpg
Cristiano Ronaldo and Lionel Messi - Portugal vs Argentina, 9th February 2011.jpg

Cristiano bɔɔlɔ pleya. ɔy3 bɔɔlbɔ ni a wágye akrade3 bebree mmer3 a na wɔsi akan de ma Manchester United ne Real Madrid bɔɔlbɔ kuo nom no.Wɔsane so si akan de ma Portugal man no a bebree nim no s3 Celesao.

Wɔwoo no ogyefuo bosome a 3tɔ so num,afe aha nkron ne adonwɔtwe num na ne din nyinaa ankasa de Christiana Ronaldo dos Santos Aveiro.Wɔ afe aha mmienu ne mmiensa no,na wádi mfe3 du nsia na bɔɔlbɔ kua a wɔfer3 no Manchester United tua 3ka a 3b3 boro 14 million dollars s3 wɔb3fa no akɔ na wáb3si akan am wɔn

Afe a na 3y3 2004 mu no ,akansie a wɔfre no FA cup final no,Ronaldo h33 mmiensa na 3boa wɔn ma wɔgyee kruwaa no.Ansa na 3duri 2008 mu no ,na wábɔ bɔɔlo ama no atɔ atena mu bebree ansa na 3kuo a wɔfr3 no Real Madrid tua 3ka 131millin ansa na wɔb3fa no akɔ