Kristofo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Kristofo ye nkuorofo a wodi Bible di dwuma. woye nnipa wo di Yesu Kristo nkyerekyere ne n'anamon akyi.

ɛwom sɛ Kristofo gyedie ne won nkyerɛkyerɛ gu ahorow nanso, ade baako a ɛka wɔn bɔ mu ne gyidi a wɔ wɔ sɛ Yesu Kristo ne okwan no