Krataafa Titiriw

From Wikipedia
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, hwehwɛ

Akwaaba

Yoo! Sɛ woaba a, mema wo akwaaba. Yɛfrɛ me Rexford. Meyɛ Ghanani mapa, na menfa me kasa nso nni agoro. Me gyidi sɛ woahyɛ sɛnea borɔfo kasa edi krataa worekenkan mprempren no mu akoten papaapa. Yɛsrɛ wo, boa yɛn ma yɛnkyerɛ nsɛm pii a yebetumi de ho asɛm abɛhyɛ ha. Sɛ wokan krataa yi na wonte ase ɔkwan biara so a, ɛmma no ɛmmu wo abam. Ɛgye bere na woahu nea ɛrekɔ so wɔ ha no ani so. Eno nti, yɛhyɛ wo nkuran sɛ, wo ne Ghanafo a wowɔ Akan Wikipedia no bedi kan abɔ ho nkɔmmɔ. Denam saa yɛ so, wo ho bɛkokwaw ntɛm, na wobehu sɛ nkyɛ koraa na wo nso afata sɛ wode nsɛm bɛhyehyɛ mu waanowaano.

Sɛ wopɛ mmoa a, ɛhe na wobenya no? Ɛnde, kyerɛw wo haw no kɔ ha: wikimedia-gh@lists.wikimedia.org na obi bɛboa wo ntɛm ma woanya wo haw no ano aduru ntɛm ara.

Yɛda wo ase

Akwaaba ba Akan Wikipedia,
beae a wonya nimdeɛ a wontua ka, na obiara tumi boa ne kyerɛw.
270 nsɛm wɔ Akan

Asɛm Titiriw (San bra bio bɛhwɛ sɛ ebi abɛka ho a.)

Patrick Awuah Jr. yɛ Ashesi Sukuupɔn - sukuu a ɛnhwehwɛ sika na ɛde ne ho fi aban ho - no hyehyɛfo ne ne kannifo a ɛwɔ Accra, Ghana no, na wɔbue sukuu yi wɔ afe 2001 mu na ne sukuufo no wie wɔ 2005 mu. Ɛbere a ɔtenaa United States ɛkɔ bɛyɛ mfe aduonu no, Awuah baa n'akyi baa Ghana, beae a ɔbesii Ashesi Sukuupɔn no. Nnipa a ɔde fii sukuupɔn no ase yɛ 30 pɛ, nanso nnɛ, ɔwɔ sukuufo bɛboro 500. Awuah adi mfe 47, wɔaware na ɔwɔ mma mmienu.... Toa so wɔ ha

So wonim...

Amanneɛbɛ mu Nsɛm

Nnɛ da wɔ Abakɔsɛm mu

Featured picture (San bra bɛhwɛ sɛ ebi abɛka ho a.)

Nea ɛkeka Wikipedia ho

  • Community portal – Bulletin board, projects, resources and activities covering a wide range of Wikipedia areas.
  • Help desk – Ask questions about using Wikipedia.
  • Local embassy – For Wikipedia-related communication in languages other than English.
  • Reference desk – Serving as virtual librarians, Wikipedia volunteers tackle your questions on a wide range of subjects.
  • Site news – Announcements, updates, articles and press releases on Wikipedia and the Wikimedia Foundation.
  • Village pump – For discussions about Wikipedia itself, including areas for technical issues and policies.

Wikipedia's dwumadi nuanom

Wikipedia is hosted by the Wikimedia Foundation, a non-profit organization that also hosts a range of other projects:

Wikipedia kasa ahorow