Obubuo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Obubuo yɛ bosome a ɛtɔ so dubako wɔ afe no mu. ɛyɛ bosome a ɛtɔ so anan ne nea etwa to wɔ afe no mu a ekura nnafua 30.